خدمات اینستاگرام

خدمت

مدت قرارداد ( روز )

ویژگی های

قیمت

مدیریت پیج برنزی

31

 1. انتشار محتوا و پست و استوری مداوم
 2. موضوع یابی محتوا
 3. تولید محتوا جذاب و سرگرم کننده
 4. پاسخگویی به کامنت ها دایرکت ها
 5. حفظ امنیت پیج
 6. گزارش هفتگی و روزانه به کارفرما

3/000/000 تومان

مدیریت پیج نقره ای

31

 1. انتشار محتوا و پست و استوری مداوم
 2. موضوع یابی محتوا
 3. تولید محتوا جذاب و سرگرم کننده
 4. پاسخگویی به کامنت ها دایرکت ها
 5. حفظ امنیت پیج
 6. گزارش هفتگی و روزانه به کارفرما
 7. سناریو نویسی تبلیغات
 8. طراحی پست ها در سطح ۲
 9. طراحی ریلز های آموزشی

5/000/000 تومان

مدیریت پیج طلایی

31

 1. انتشار محتوا و پست و استوری مداوم
 2. موضوع یابی محتوا
 3. تولید محتوا جذاب و سرگرم کننده
 4. پاسخگویی به کامنت ها دایرکت ها
 5. حفظ امنیت پیج
 6. گزارش هفتگی و روزانه به کارفرما
 7. سناریو نویسی تبلیغات
 8. طراحی پست ها در سطح ۳
 9. طراحی ریلز های آموزشی
 10. گویندگی متن
 11. ویدیو های حرفه ای
 12. پیاده سازی اصول بازاریابی و فروش

10/000/000 تومان